Kryptovalutan Ethereum

2015 lanserades den nya krytovalutan Ethereum som ett slags svar på bitcoin, vars teknik den till viss del bygger på som man kan betal amed på sajter som betting-utan-svensk-licens.net. Eller egentligen ganska mycket, eftersom bägge valutor opererar på den så kallade blockkedjan. Vitalik Buterin är uppfinnaren och skaparen bakom valutan. Under tidigt 2010-tal var han aktiv inom debatten kring bitcoin och grundade bland annat nättidningen Bitcoin Magazine som handlar om kryptovalLjus från datorn - Spelarutornas värld. Buterin tyckte att tekniken med blockkedjan var mycket bra, men att man inte utnyttjade dess fulla kapacitet. Bitcoin är ekonomiska överföringar på blockkedjan, men inget annat i form av till exempel data kan överföras. Dessutom så var den, enligt Buterin, ineffektiv eftersom man inte utnyttjade blockkedjans fulla potential för att till exempel kunna prioritera vissa överföringar mot avgift. Han menade också att man skulle kunna använda den till andra saker än överföringar, till exempel så kallade decentraliserade appar – dap. Ethereum är idag världens näst största kryptovaluta, efter bitcoin. I likhet med en del andra kryptovalutor och andra projekt på blockkedjan är infrastrukturen skapad med programmeringsspråket Solidity.

En plattform för allt

Ethereum kallas för en plattform eftersom den använder blockkedjan till så många flera saker än man tidigare gjort med exempelvis bitcoin. Men ekonomiska överföringar var, och är fortfarande, möjligt och den kryptovaluta som man handlar med på Ethereum-plattformen heter ether. Oftast förkortat till bara ETH. Smarta kontrakt kan sägas vara själva kärnan i Ethereums plattform. Det är små program eller filer som innehåller ett antal villkor. När villkoren uppfylls ser programmet eller filen till att dess information kan utföras på blockkedjan. Till exempel kan en överföring göras eller ett nytt block på blockkedjan skapas.

En demokratisk kryptovaluta

Inbyggt i själva koden för Ethereum finns det en demokratisk princip. Alla som använder plattformen utför vad man kallar för en nod, eller en knutpunkt. Alla noder har en röst (ja eller nej) för det som sker på blockkedjan med Ethereum. Infrastrukturen för hela projekten drivs av en stiftelse, alltså varken ett företag eller någon privatperson. Stiftelsen heter The Ethereum Foundation. Under tider när blockkedjan används av många människor på nätet och därmed blir extra hårt belastad kostar en överföring mer än annars. Anledningen till att man valt den här typen av dynamisk prissättning när det gäller Ethereum kan också sägas ha att göra med en demokratisk tanke. Medan till exempel bitcoins överföringar helt enkelt tar längre tid när det är “rusningstrafik” på blockkedjan får alla med Ethereum samma överföringstider, men om man är villig att vänta kostar transaktionen mindre. Själva avgiften kallas för gas, från engelskans ord för bensin. Enheten kallar man för gwei och den motsvarar en miljarddel av en ETH.

NFT på Ethereum

Ethereums infrastruktur tillåter att andra projekt använder plattformen för sina överföringar och många nya kryptoprojekt som lanserats under de senaste åren använder sig av Ethereum. Ett exempel på dessa är NFT, eller Non Fungible Tokens. NFT är representationer av något som i den digitala världen är unikt och omöjligt att göra en exakt kopia av. Ungefär som en sedel i den fysiska världen. På sista tiden har NFT framför allt kommit att förknippas med digital konst.